Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1966

Uchwała L/157/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Podtytuł: zmieniająca uchwałę Nr XXII/72/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Skierniewice.

W załączeniu treść uchwały.