Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1967

Uchwała L/158/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Podtytuł: zmieniająca uchwałę Nr XXII/71/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.

W załączeniu treść uchwały.