Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1969

Uchwała L/160/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Podtytuł: w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Miasta Skierniewice.

W załączeniu treść uchwały.