Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1980

Protokół z XLVIII sesji Rady Miasta Skierniewice

Podtytuł: odbytej w dniu 27 października 2022 roku

W załączeniu treść Protokołu.