Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2020

Stanowisko w sprawie skrócenia czasu obowiązywania taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 22 grudnia 2022 roku

W załączeniu treść stanowiska.