Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2035

Protokół z L sesji Rady Miasta Skierniewice

Podtytuł: odbytej w dniu 22 grudnia 2022 roku

W załączeniu treść Protokołu.