Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2062

Informacja na temat kontroli zewnętrznych

Podtytuł: przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Skierniewice przez uprawnione organy kontroli i urzędy w 2022 roku

Informacja znajduje się w załączniku