Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2068

213. Fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie Alei prof. Szczepana A. Pieniążka i ul. Mszczonowskiej

Podtytuł: UCHWAŁA NR XLVIII/142/2022 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 27 października 2022 r.

W załączeniu tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie Alei prof. Szczepana A. Pieniążka i ul. Mszczonowskiej, uchwalony uchwałą Nr XLVIII/142/2022 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 27 października 2022 r.