Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2071

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Podtytuł: oznaczonej numerem działki 509 o pow. 0,0565 ha, położonej przy ul. Widok w Skierniewicach.

W załączeniu wykaz wraz z informacją o wykazie.