Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2072

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Podtytuł: oznaczonej numerem działki 443/4 o pow. 0,0388 ha, położonej przy ul. Granicznej w Skierniewicach.

W załączeniu wykaz wraz z informacją o wykazie.