Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2078

Zarządzenie Nr 10.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Skierniewice

Treść zarządzenia w ogłoszeniu