Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2087

wyłożenie do publicznego wglądu

Podtytuł: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla fragmentów miasta Skierniewice położonych przy ulicy Sierakowickiej oraz w rejonie ulicy Zwierzynieckiej i Kasztanowej.

W załączeniu tekst ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skierniewice położonego przy ulicy Sierakowickiej
i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragment miasta
Skierniewice położonego w rejonie ulicy Zwierzynieckiej i Kasztanowej.