Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2090

Rejestr działalności regulowanej

Podtytuł: miasto Skierniewice

W załączeniu: Rejestr podmiotów  odbierających odpady kmunalne na terenie miasta  Skierniewice.