Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2106

Zarządzenie Nr 31.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego naboru wniosków o dotację celową z zakresu sportu na 2023 rok

W załączeniu: