Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2123

Uchwała LIV/13/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku.

Podtytuł: w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

W załączeniu treść uchwały.