Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2125

Uchwała LIV/15/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku.

Podtytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej przyznanych osobom i rodzinom nie spełniającym kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

W załączeniu treść uchwały.