Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2131

Uchwała LIV/9/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku.

Podtytuł: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicach: Miedniewickiej i Unii Europejskiej.

W załączeniu treść uchwały wraz z załącznikiem.