Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2134

Protokół z LII sesji Rady Miasta Skierniewice

Podtytuł: odbytej w dniu 29 grudnia 2022 roku.

W załączeniu treść Protokołu.