Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2135

Protokół z LIII sesji Rady Miasta Skierniewice

Podtytuł: odbytej w dniu 10 stycznia 2023 roku.

W załączeniu treść Protokołu.