Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2145

Zarządzenie nr 44.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie przyznania stypendium kulturalnego 2023

W załączeniu znajduje się treść zarządzenia.