Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2152

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Podtytuł: znak: GK.6220.7.2022 z dnia 20 lutego 2023r.

W załączeniu decyzja z charakterystyką.