Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2157

Zarządzenie Nr 45.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 23.02.2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości na terenie miasta Skierniewice.

W załączeniu znajduje się:

- treść zarządzenia.