Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2164

Zarządzenie Nr 57.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2023 roku

W załączeniu znajduje się treść zarządzenia.