Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2165

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

2. Urząd Miasta Skierniewice udostępnia informację sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm.).

3. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP, wymaga zachowania następujących warunków:

4. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na innej oficjalnej stronie internetowej Miasta niż BIP, wymaga zachowania warunków określonych w pkt. 3.

5. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

6.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w trybie wnioskowym, wymaga zachowania warunków określonych w  pkt. 3.

7. Urząd Miasta Skierniewice uprawniony jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

8. Urząd Miasta Skierniewice ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona na BIP lub innej oficjalnej stronie internetowej Miasta, a także takiej która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.

9. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Urząd Miasta Skierniewice ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

10. Urząd Miasta Skierniewice zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Do pobrania: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm.).