Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2179

Zarządzenie nr 63.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2023 r.

W załączeniu: