Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2187

INFORMACJA o wyniku konsultacji społecznych projektu

Podtytuł: „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Skierniewice na lata 2023-2025”.

W załączeniu treść informacji.