Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2189

216. fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną

Podtytuł: UCHWAŁA NR LIV/7/2023 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 9 lutego 2023 r.

W załączeniu tekst zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  fragmentu miasta Skierniewice położonego pomiędzy ulicami Stanisława Rybickiego, Mazowiecką, Aleją Macieja Rataja, Aleją Niepodległości, Mikołaja Kopernika i Pomologiczną