Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2205

ZARZĄDZENIE NR 70.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Skierniewice.

W załączeniu znajduje się treść zarządzenia.