Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2216

Uchwała LV/24/2023 z dnia 30 marca 2023 roku.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 1103/1 o pow. 0,0087 ha, położonej przy ul. Młynarskiej w Skierniewicach (obręb 7).

W załączeniu treść uchwały.