Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2217

Uchwała LV/25/2023 z dnia 30 marca 2023 roku.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 605/3 o pow. 0,0159 ha, położonej przy ul. Marii Konopnickiej w Skierniewicach (obręb 10).

W załączeniu treść uchwały.