Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2218

Uchwała LV/26/2023 z dnia 30 marca 2023 roku.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerami działek 21/72 o pow. 0,0013 ha, 21/73 o pow. 0,0060 ha, 21/74 o pow. 0,0021 ha i 21/75 o pow. 0,0189 ha, położonej przy ul. Batorego 64 w Skierniewicach (obręb 7).

W załączeniu treść uchwały.