Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2219

Uchwała LV/27/2023 z dnia 30 marca 2023 roku.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 269/1 o powierzchni 0,4991 ha, położonej przy ul. Feliksów w Skierniewicach (obręb 12).

W załączeniu treść uchwały.