Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/222

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Podtytuł: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Przebudowa ulic w osiedlu Halinów ".

W załączeniu znajdują się: