Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2220

Uchwała LV/28/2023 z dnia 30 marca 2023 roku.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 184/3 o powierzchni 0,0820 ha, położonej przy ul. Waryńskiego w Skierniewicach (obręb 8).

W załączeniu treść uchwały.