Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2221

Uchwała LV/29/2023 z dnia 30 marca 2023 roku.

Podtytuł: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/151/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice.

W załączeniu treść uchwały.