Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2240

ZARZĄDZENIE Nr 76.2023 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z. 2022 r. poz. 1599 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym będącego załącznikiem do Uchwały Nr LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2018 r. Poz. 3890)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaję nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. następującym trenerom i zawodnikom:

 

 1. Miśta Bartłomiej – trener UKS „NAWA” Skierniewice, 300 zł brutto;
 2. Sarna Marcin – trener UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 3. Zakrzewski Artur – trener UKS „NAWA” Skierniewice, 400 zł brutto;
 4. Broniarek Pamela – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 1 000 zł brutto;
 5. Denisiewicz Zuzanna – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 1 000 zł brutto;
 6. Dębski Michał – zawodnik UKS „NAWA” Skierniewice, 200 zł brutto;
 7. Drążkiewicz Pola – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 8. Furmańska Julia – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, wyróżnienie;
 9. Głowacki Sebastian – zawodnik UKS „NAWA” Skierniewice, wyróżnienie;
 10.  Karwat Bartłomiej – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 11.  Lesiak Weronika – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 1 000 zł brutto;
 12.  Michalak Jan – zawodnik UKS „NAWA” Skierniewice, wyróżnienie;
 13. Michalik Weronika – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, wyróżnienie;
 14.  Rodziewicz Alicja – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 1 000 zł brutto;
 15.  Sarna Inez – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 16. Sarna Katarzyna – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 17. Świderska Joanna – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 400 zł brutto;
 18. Ulicka Alicja – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, wyróżnienie;
 19. Zakrzewska Oliwia – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 20. Zyga Izabela – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 200 zł brutto;
 21.  Boder Bogusław – trener KSz „PIĄTKA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 22.  Psyk Radosław – zawodnik KSz „PIĄTKA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 23. Bolimowski Mateusz – zawodnik MMKS WOJOWNIK Skierniewice, 200 zł brutto;
 24. Gołębiewski Michał – zawodnik MMKS WOJOWNIK Skierniewice, 200 zł brutto;
 25. Madej Agnieszka – trenerka KS Art Station, 300 zł brutto;
 26. Bańburska Hanna – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 27. Baranowska Oliwia – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 28.  Jędrzejewska Natalia – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 29. Kalisiak Małgorzata – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 30.  Kołtun Klaudia – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 31. Kotańska Wiktoria – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 32.  Kułach Alicja – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 33. Łopatka Lena – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 34. Łukaszewicz Alicja – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 35. Majewska Dominika – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 36. Michalska Roksana – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 37. Miklaszewska Małgorzata – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 38. Nowak Kalina – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 39. Ołtarzewska Alicja – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 40.  Salamon Zuzanna – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 41. Skóra Wiktoria – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 42. Stefańska Amelia – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 43. Trojanowska Emila – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;
 44. Wieczorek Zuzanna – zawodniczka KS Art Station, 200 zł brutto;

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

  Z up. Prezydenta Miasta

Jarosław Chęcielewski
Zastępca Prezydenta Miasta

 

W załączeniu: