Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2243

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 77.2023 z dnia 07.04.2023r.

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia wyników otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasto Skierniewice w 2023r.

Załączniki:

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 77.2023 z dnia 07.04.2023r. w sprawie ogłoszenia wyników otartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych Miasto Skierniewice w 2023r.;

2)  Załącznik do Zarządzenia Nr 77.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 7 kwietnia 2023 roku;

3) Aktualizacja oferty realizacji zadania publicznego.