Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2300

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności za okres od 01-01-2023 r. do 31-03-2023 r.

W załączeniu analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności za okres od 01-01-2023 r. do 31-03-2023 r.