Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2302

Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Podtytuł: ul. Jana III Sobieskiego 83

Załącznika:

1) Zmiana dotycząca instalacji  emitujące polaelektromagnetyczne przy ul. Jana III Sobieskiego 83;

2) Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych przy ul. Jana III Sobieskiego 83.