Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2366

Uchwała LVI/46/2023 z dnia 25 maja 2023 roku.

Podtytuł: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040.

W załączeniu treść uchwały.