Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2368

Uchwała LVI/48/2023 z dnia 25 maja 2023 roku.

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 727 o powierzchni 0,0542 ha, położonej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego w Skierniewicach (obręb 8).

W załączeniu treść uchwały.