Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2386

Zarządzenie Nr 126/2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na świadczenie w 2023 roku usług z zakresu rehabilitacji wad postawy u dzieci w wieku 6-10 lat z terenu Miasta Skierniewice oraz określenia jej trybu pracy.

W załączeniu: