Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2389

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Podtytuł: na usługi z zakresu działalności kulturalnej realizowanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r, poz. 1710 z późn. zm.)

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.