Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2407

ZARZĄDZENIE nR 103.2023 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2023 r.