Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2416

Gromadzenie odpadów komunalnych

Podtytuł: Zasady selektywnej zbiórki odpadów

W załączniku znajduje się Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz wytyczne do gromadzenia dpadów w pojemnikach.