Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2430

Wykonanie za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok w załączeniu