Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2431

Wykonanie za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonnia budżetu za 2020 rok w załączeniu