Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/244

Informacja o wyniku przetargu ograniczonego

Podtytuł: na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 225 o pow. 0,0848 ha, położonej przy ul. Skrzypka w Skierniewicach

w załączeniu  treść informacji w wersji edytowalnej