Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2453

Zarządzenie Nr 146.2023 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z. 2022 r. poz. 1599 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym będącego załącznikiem do Uchwały Nr LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2018 r. Poz. 3890)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyznaję nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. następującym trenerom i zawodnikom: (dane osobowe zanonimizowane)

 

 1. S……… – ……… UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 2. D………  – ……… UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 3. D………  – ……… UKS „NAWA” Skierniewice, 100 zł brutto;
 4. G………  – ……… UKS „NAWA” Skierniewice, 400 zł brutto;
 5.  K………  – ……… UKS „NAWA” Skierniewice, 300 zł brutto;
 6.  L………  – ……… UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 7.  R………  – ……… UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 8.  S………  – ……… UKS „NAWA” Skierniewice, 100 zł brutto;
 9. Ś………  – ……… UKS „NAWA” Skierniewice, 100 zł brutto;
 10. G………  – ……… MMKS „Wojownik” Skierniewice, 2 000 zł brutto;
 11. B………  – ……… UKS VIS Skierniewice, wyróżnienie;
 12. G………  – ……… UKS VIS Skierniewice, wyróżnienie.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jarosław Chęcielewski

Zastępca Prezydenta Miasta

W załączniku znajduje się treść zarządzenia.