Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/2459

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2023r.

Podtytuł: z terenu miasta Skierniewice

W załączeniu znajduje się: Harmonogram odbioru odpadów wielkogabrytowych.